Procedure

Als u wilt verbouwen, dan dient u bijna in alle gevallen te beschikken over een Omgevingsvergunning. Deze vergunning is  één geïntegreerde vergunning voor (ver)bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit is geregeld in Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ‘Wabo’ die na verwachting in 2018 veranderd in de Omgevingswet.

Eisen Bouwbesluit
Daarnaast moet u bij het (ver)bouwen ten alle tijden voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin worden de technische aspecten geregeld, zoals veiligheid, gezondheid, gebruik en milieu, want ook al zijn uw (ver)bouwingsplannen vergunningsvrij, dan nog zal uw bouwwerk moeten voldoen aan deze technische eisen. Ook  moet u rekening houden met gezondheidseisen, zoals ventilatievoorzieningen en de hoeveelheid daglicht u minimaal nodig heeft om te voldoen aan de eisen.

Verder is het ook raadzaam om de bouwtekeningen te laten vervaardigen bij uw vergunningsvrije bouwplan, omdat uw bouwproces hierdoor gestructureerd en goed verloopt. Een voorbeeld is een vergunningsvrije aanbouw waarbij de hele achtergevel wordt open gebroken, waarbij een goed verantwoorde stalen constructie de bovenliggende krachten moeten opvangen.

Welstandseisen
Per gemeente gelden ook welstandseisen waar rekening mee gehouden moet worden.

U kunt als particulier en bedrijf bij uw bouwwerkzaamheden voor vragen terecht bij Bouwkundig Adviesbureau Frank Admiraal. Ruim negen jaar ervaring bij de gemeente als Wabo specialist (vanzelfsprekend kunt u die vragen ook aan de gemeente stellen).


VRAGEN?

Neem contact op!

  Onderzoek haalbaarheid bouwplan
  Wij onderzoeken ondertussen ook of uw bouwplan haalbaar is qua wet- en regelgeving.

  Er wordt in het bestemmingsplan bekeken of het bouwplan daarin past:  zijn er geen strijdigheden met de voorschriften zijn? In dit bestemmingsplan staan de regels en voorschriften waaraan onder meer. Denk aan functie van het bouwwerk, de afmetingen en het gebruik. Een gemeenteraad stelt dit bestemmingsplan vast.

  Als uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan of de gemeente heeft aangegeven dat er wordt meegewerkt aan uw plan dan zullen wij een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente waar u woont.

  De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie, welke advies geeft aan Burgemeester & Wethouders over de uitstraling van het bouwplan oftewel of uw aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  Ook zal uw aanvraag door de gemeente worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan de regels opgenomen met betrekking of gezondheid, gebruik en veiligheid. In het voortraject zullen wij een (voor)toets doen op het Bouwbesluit zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens de aanvraag procedure. Mocht uw bouwwerk overigens vergunningsvrij zijn, dan moet u nog steeds voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

  autocad tekening

  Digitaliseren van uw analoge tekeningen

  Het komt vaak voor dat u uw oude bouwtekeningen nodig heeft bij het ontwerpen van uw bouwplan. Vaak zijn deze niet heel goed meer leesbaar. Wij kunnen deze analoge tekeningen digitaliseren, zodat u ze kunt gebruiken als onderlegger voor bijvoorbeeld uw bouwplannen of gebruiksmelding.

  inmetingen

  Inmetingen van uw pand

  Wij meten uw pand in zijn geheel op indien u dat wenst, zodat de juiste maatvoering op uw bouwtekening komt te staan. Het komt nogal vaak voor dat de opgegeven maatvoering niet met de werkelijkheid overeenkomt, zodat er bouwfouten kunnen ontstaan.

  ontwerpteam

  Van schetsontwerp tot definitief ontwerp

  Heeft u bouwplannen? Wij komen dan graag bij u langs om uw bouwplannen door te bespreken. Aan de hand van een gesprek maken wij voor u een schetsplan die we met u bespreken. Indien u akkoord bent met het ontwerp en als de gemeente ook medewerking wilt verlenen met het plan werken wij het uit tot een definitief ontwerp en wordt het plan vervolgens uitgewerkt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning.