Bouwtekeningen

In het gesprek met de opdrachtgever wordt een schetsontwerp gemaakt. Hieruit vloeit voort het definitieve ontwerp. Tevens worden de  bouwtechnische tekeningen gemaakt ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. De plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten en detailtekeningen worden bouwtechnisch uitgewerkt en het gehele project wordt daarna getoetst aan het Bouwbesluit. Volgens het Bouwbesluit worden, indien nodig, de volgende berekeningen gemaakt:

  • daglichtberekening;
  • ventilatieberekening;
  • EPN berekening.

Bouwkundig Adviesbureau Frank Admiraal heeft op zowel bouwkundig gebied als Wabo vergunningverlening de ervaring en benodigde kennis om uw bouwplan te transformeren tot een financieel aantrekkelijk en goed bouwtechnisch project. Het ontwerp wordt kwalitatief hoogwaardig uitgewerkt. Wij werken met het tekenprogramma Autocad.

Onderstaande werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen. Deze werkzaamheden laten wij uitbesteden bij gespecialiseerde bureaus. Op deze wijze verzorgen wij het hele traject van het schetsontwerp tot en met de omgevingsvergunning.

  • constructieberekeningen;
  • sondering en funderingsadvies;
  • verkennend bodemonderzoek;
  • archeologisch onderzoek;
  • asbestinventarisaties.

Tevens kunt u Bouwkundig Adviesbureau Frank Admiraal ook intern of extern inschakelen voor freelance werk voor onder meer het digitaliseren van bouwkundige schetsen en andere bouwkundige werkzaamheden zoals hierboven zijn beschreven.

VRAGEN?

Neem contact met ons op!